Wij zien het als een service aspect u te attenderen op de nieuwe ontwikkelingen omtrent wonen en eigendom en vinden het belangrijk, maar vooral nuttig u op de hoogte te brengen van een uitbreiding van onze diensten die wij u als makelaarskantoor in onroerende zaken aanbieden.

Deze verbreding van het aanbod van diensten heeft als doel u tijd & energie te besparen en werk uit handen te nemen.

Wij vragen uw aandacht voor het project “Opname en rapportage Energie Prestatie Advies”.

Ontwikkelingen Meerstad Makelaardij

Deze nieuwe dienst draagt de naam EPA/Waarde-taxatie, een combinatie van actuele waarde taxatie en opname van gegevens die leiden tot het uitbrengen van een EPA-rapport.

Download U kunt hier klikken voor een voorbeeld van een EPA-label.

Meer informatie over EPA

Onze dienst EPA/Waardetaxatie is nog niet beschikbaar, het wachten is op de redactie van de nieuwe wettelijke grondslag voor opname en waardering EPA.

De volledige informatie kunt u in de toekomst vinden op onze nieuwe website www.epatax.nl.

Wij verwijzen u op dit moment gaarne door naar de website van het ministerie van VROM:

Voor meer informatie kunt u ons telefonisch benaderen op 023-5328736.