Verhuur woningen

023-5328736
info@meerstad.nl

Verhuur woningen

De verhuur van een woning is in het algemeen een spannende aangelegenheid. Het gaat om behoorlijke belangen: privé, zakelijk en financieel.

Emotie speelt een grote rol: “Your home is your castle”. 

Factoren als tijd, zekerheid, geduld, onrust, druk, opbrengst en, uiteindelijk, de inhoud van de overeenkomst, spelen een rol. U heeft de keuze het proces alleen aan te gaan. U heeft ook de keuze u tijdens het proces te laten begeleiden door een ervaringsdeskundige. 

Deze man of vrouw biedt u de mogelijkheid het werk uit handen te nemen, u van deskundig advies te dienen, de rol van onderhandelaar over te nemen en, niet onbelangrijk, u de rust te brengen/geven de verhuur tot een succesvol einde te kunnen brengen. Ook onder minder gemakkelijke of ongunstige omstandigheden heeft deze deskundige de rol van adviseur, vraagbaak en is zakelijke schouder om tegen aan te leunen.

Neem contact met ons op

De deskundige is objectief, open, zakelijk en vakkundig. 

Hij of zij heeft kennis van zaken, van de markt, inzicht in de (soms) complexe materie die een verhuur met zich kan meebrengen, heeft overzicht en beijvert zich, binnen de gegeven omstandigheden, een maximaal resultaat voor opdrachtgever te genereren. 

Het samenspel tussen opdrachtgever en makelaar is voor beide partijen een boeiende en leerzame ervaring. Eén die vooral dient te leiden tot een soepele samenwerking en een optimaal resultaat.